Usposabljanje s pomočjo virtualne resničnosti (VR) za neformalne oskrbovalce oseb z demenco

3- dnevno VR usposabljanje v Belgiji

Belgijski partner VIVES je 10. in 12. oktobra 2023 na srečanju v Roeselare v Belgiji, partnerjem projekta SupportCare predstavil usposabljanje, ki so ga razvili za neformalne oskrbovalce oseb z demenco, da bi oskrbovalci bolj zaupali v svoje zmožnosti. Usposabljanje je temeljilo na virtualni resničnosti.

Namen tridnevnega usposabljanja je, da se vodje usposabljanja naučijo uporabljati opremo, sami preizkusijo usposabljanje in skupaj z oskrbovalci načrtujejo pilotne delavnice v posameznih partnerskih državah. Cilj usposabljanja je zmanjšati tesnobo in stres oskrbovalca, hkrati pa pomaga vzpostaviti boljše socialne odnose osebami za katere skrbijo. Temelji na virtualnem učenju (e-učenje in VR video), simulacijskih tehnikah in poglobljeni izkušnji v kombinaciji z interaktivno refleksijo. Cilj teh usposabljanj, na katerih lahko oskrbovalci s pomočjo tehnologije virtualne resničnosti (VR) sami izkusijo omejitve in vedenjske spremembe, povezane z demenco, ni le prenos znanja, temveč tudi omogočiti oskrbovalcem, da bolje razumejo vedenje in omejitve svojih bližnjih. To bo pozitivno vplivalo na neformalne oskrbovalce, ki bodo zaradi pridobljenega znanja postali močnejši in bolj samozavestni, poleg tega pa se bodo bolje spopadali z osebami z demenco, za katere skrbijo, saj bodo prilagodili svoja pričakovanja glede zmožnosti svojih bližnjih. Poleg tega boljše razumevanje vedenja osebe z demenco vodi k večji empatiji do njenega položaja, kar lahko zmanjša občutek stresa med družinskimi oskrbovalci, hkrati pa lahko celo upočasni upad kognitivnih funkcij osebe z demenco.

Povratna informacija udeležencev:

  • “Spoznali smo se kot skupina in odlično sodelovali! Naučili smo se, kako uporabljati opremo in kako izvajati usposabljanje ob spoštovanju končnih uporabnikov.”
  • Tečaj je bil odlično organiziran, nova orodja (VR) so bila predstavljena na jasen in celovit način.”
  • “Zelo interaktivno in zame nekaj novega, tudi tema je zelo aktualna.”
  • “Delo v razmeroma majhni skupini je povečalo možnosti za individualno podporo, postavljanje vprašanj itd. Prav tako je pripomoglo k vzpostavitvi močne povezave med vsemi udeleženci, kar je ustvarilo zaupanja vredno okolje. To je bilo ključnega pomena, zlasti za simulacijo realističnega scenarija razmišljanja.”

Opis in spletna stran projekta

Razvita je bila spletna stran projekta, ki je na voljo v vseh partnerskih jezikih in vsebuje informacije o projektu, naslednje korake oz. aktivnosti in dostop do rezultatov projekta.

SupportCare je projekt, ki ga financira EU in katerega cilj je opolnomočiti in podpreti neformalne oskrbovalce oseb z demenco, ponuditi orodja in znanje za preprečevanje negativnih vplivov na zdravje in dobro počutje neformalnih oskrbovalcev ter odpraviti stigmo v zvezi z demenco.

Več informacij o našem projektu: supportcare-project.eu