SupportCare projekt predstavi priročnik “SKRB ZASE” za neformalne oskrbovalce oseb z demenco

V okviru evropskega projekta SupportCare smo za reševanje izzivov, s katerimi se soočajo neformalni oskrbovalci oseb z demenco, izdelali svoj prvi rezultat  – Priročnik za neformalne oskrbovalce oseb z demenco “SKRB ZASE”. Priročnik je pomembno orodje, namenjeno podpori neformalnim oskrbovalcem na njihovi poti k boljšemu duševnemu in fizičnemu počutju.

Zakaj SupportCare projekt?

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), za demenco trenutno trpi približno 10 milijonov ljudi v Evropski uniji in približno 55 milijonov po vsem svetu. Zaskrbljujoče je, da se bo to število do leta 2030 po napovedih podvojilo. Večje razumevanje izkušenj z demenco je ključnega pomena za spopadanje z izzivom starajočega se prebivalstva, povezanim z demenco.

Na splošno je oskrba oseb z demenco lahko organizirana v bolnišničnih in ambulantnih strukturah. Vendar v EU 60 % oskrbe zagotavljajo neformalni oskrbovalci, ki imajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju dolgotrajne oskrbe v Evropi. Vendar kljub visoki ceni, ki jo pogosto plačujejo za svoje zdravje in ekonomski položaj, ostajajo v slepi ulici. Biti negovalec lahko vključuje precejšnje fizične, psihološke in ekonomske izzive.

Takšni izzivi in stresi lahko resno vplivajo na vidike zdravja in dobrega počutja neformalnih oskrbovalcev.

Priročnik

Prvi rezultat projekta SupportCare je inovativen priročnik za neformalne oskrbovalce oseb z demenco »SKRB ZASE« . Ta priročnik oskrbovalce opremi s praktičnimi orodji, nasveti in primeri iz resničnega življenja, ki jih vodijo pri oblikovanju osebnih načrtov za skrb zase. Končni cilj je izboljšati njihovo duševno in telesno zdravje ter jim zagotoviti odpornost, ki jo potrebujejo za nadaljevanje svoje neprecenljive poti oskrbe.

Ta priročnik, ki je dostopen vsem, nas vodi po korakih in se dotika šestih različnih področij: 1) kaj je skrb zase in zakaj je pomembna, 2) telesna skrb zase, 3) skrb zase na psihičnem in čustvenem nivoju (tudi duhovnem), 4) skrb zase na socialnem nivoju, 5) skrb za svoj prosti čas, 6) priprava lastnega načrta za skrb zase. Za zagotovitev dostopnosti bo priročnik na voljo v šestih jezikih: angleščini, italijanščini, grščini, nizozemščini, slovenščini in nemščini.

Priročnik je bil skrbno zasnovan skupaj s partnerji SupportCARE, da bi neformalnim oskrbovalcem pomagal na poti k boljšemu duševnemu in telesnemu zdravju s poudarkom na skrbi zase. Priročnik z načrtom za skrb zase je dostopen TUKAJ.

Naslednji koraki

Partnerji si bodo prizadevali za naslednje korake projekta:

  • Pripravljeno bo usposabljanje za neformalne oskrbovalce, ki skrbijo za osebe z demenco, da bi oskrbovalci postali bolj samozavestni glede svojih sposobnosti. Cilj usposabljanja je tudi zmanjšati tesnobo in stres oskrbovalcev ter jim pomagati pri vzpostavljanju boljših socialnih odnosov z osebo z demenco. Usposabljanje temelji na virtualnem učenju (npr. e-učenje), simulacijskih tehnikah, poglobljeni izkušnji v kombinaciji z interaktivnim razmišljanjem o izkušnji.
  • V Grčiji, Nemčiji, Italiji, Belgiji in Sloveniji je bilo organiziranih pet dogodkov “Dan za skrb zase” za spodbujanje skrbi zase s predstavitvijo priročnika, obravnavo tem o skrbi zase in zbiranjem povratnih informacij.
  • Kampanja za ozaveščanje o demenci, katere cilj je bil zmanjšati stigmatizacijo oseb z demenco in njihovih oskrbovalcev na podlagi pozitivnega medskupinskega stika z njimi.

Spletna stran projekta

Razvila se je spletna stran projekta, ki je na voljo v vseh partnerskih jezikih, z informacijami o projektu, novostmi o naslednjih korakih in dostopom do rezultatov projekta.

Več informacij o projektu SupportCARE: supportcare-project.eu