“SKRB ZASE” – Priročnik za neformalne oskrbovalce oseb z demenco

Inovativni priročnik o pomenu skrbi zase z orodji, nasveti in primeri za izvajanje, ki oskrbovalcem pomaga pri oblikovanju lastnega načrta za skrb zase ter izboljšanju duševnega in telesnega zdravja. Ta priročnik sledi pristopu “korak za korakom” v okviru 6-ih tem: 1) kaj je skrb zase in zakaj je pomembna, 2) telesna skrb zase, 3) ; skrb za lastno duševno zdravje, 4) skrb zase na socialnem nivoju, 5) skrb za svoj prosti čas, 6) izdelava lastnega načrta za skrb zase. Na voljo je v šestih jezikih (EN, IT, GR, BE, SI, DE).

Program usposabljanja (vključno z VR in e-učenjem) za neformalne oskrbovalce

Razvito usposabljanje za neformalne oskrbovalce, ki skrbijo za osebe z demenco, z namenom, da bi oskrbovalci postali bolj samozavestni glede svojih sposobnosti. Cilj usposabljanja je tudi zmanjšati tesnobo in stres negovalcev ter jim pomagati pri vzpostavljanju boljših socialnih odnosov z oskrbovanci. Usposabljanje temelji na virtualnem učenju (npr. e-učenje), simulacijskih tehnikah, poglobljeni izkušnji v kombinaciji z interaktivnim razmislekom o izkušnji.

“Dan za skrb zase”

Pet dogodkov “Dan za skrb zase” bo organiziranih v partnerskih državah (Nemčija, Grčija, Italija, Belgija in Slovenija), kjer bo poudarek na promociji skrbi zase, predstavljen bo priročnik za skrb zase, udeleženci pa bodo podali povratne informacije.

Kampanja za ozaveščanje o stigmatizaciji demence

Kampanja za ozaveščanje, katere cilj je zmanjšati stigmatizacijo oseb z demenco in njihovih oskrbovalcev na podlagi pozitivne interakcije med skupinami.