BEHOERDE FUER ARBEIT, GESUNDHEIT, SOZIALES, FAMILIE UND INTEGRATION HAMBURG

Hamburg je z 1,8 milijona prebivalcev drugo največje mesto v Nemčiji in deveta največja zvezna dežela v Nemčiji po gospodarski moči.  Kot član združenja EUROCITIES Hamburg deli svoje izkušnje z evropskimi mesti in regijami ter dejavno sodeluje na številnih forumih in delavnicah.

Ministrstvo za socialne zadeve Svobodnega in hanzeatskega mesta Hamburg je odgovorno za teme, povezane z zdravjem in socialnimi zadevami v regiji.  Kot ministrstvo ni odgovorno le za načrtovanje, financiranje in nadzor, ampak pripravlja tudi zakonodajne akte, ki gredo v hamburški parlament.

Spletna stran: Sozialbehörde – Hamburger Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration – hamburg.de

KMOP – SOCIAL ACTION AND INNOVATION CENTRE

KMOP – Center za socialno ukrepanje in inovacije (Grčija) s sedežem v Atenah je ena najstarejših grških nevladnih organizacij z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju zagotavljanja storitev ranljivim skupinam. Glavna strokovna področja KMOP vključujejo socialno varstvo in zdravje, zaposljivost in varstvo človekovih pravic, znanstveno raziskovanje ter razvoj znanja in izkušenj na področju socialne politike. Poleg neposrednega zagotavljanja storitev prek decentraliziranih skupnostnih ustanov je KMOP dejavno vključen tudi v nacionalne in evropske/mednarodne projekte, ki obravnavajo socialna vprašanja, zlasti s poudarkom na nizko kvalificirani mladini in dolgotrajno brezposelnih, žrtvah nasilja in trgovine, invalidih, starejših, migrantih in manjšinah.

Spletna stran: https://www.kmop.org

ANZIANI E NON SOLO

Anziani e Non Solo je neprofitna organizacija, ki od leta 2004 deluje na področju socialnih inovacij, s posebnim poudarkom na upravljanju projektov ter izvajanju storitev in produktov na področju socialnega varstva in socialne vključenosti. Dejavnosti, ki jih izvaja Anziani e Non Solo, se nanašajo na različna družbena področja, kot so:

1) podpora pri zadevah, kot sta zaposljivost in socialna vključenost ranljivih skupin

2) preprečevanje zlorab in diskriminacije ter spodbujanje enakih možnosti

3) Podpora in opolnomočenje ranljivih mladih: razvoj spretnosti, socialna vključenost in prehod iz šole v zaposlitev

4) Usposabljanje in podpora družinskim oskrbovalcem, neformalnim in formalnim/odraslim in mladim oskrbovalcem

5) Aktivno staranje, medgeneracijske dejavnosti ter podpora šibkim in odvisnim starejšim.

Spletna stran: https://www.anzianienonsolo.it/online/

VIVES

VIVES je državno priznana in državno financirana visokošolska ustanova v Zahodni Flandriji. Ime se nanaša na špansko-bruseljskega humanista Juana Luisa Vivesa. Univerzitetni kolegij je največji v Zahodni Flandriji. Naša glavna dejavnost je zagotavljanje visokošolskega izobraževanja za študente na dodiplomski stopnji. Raven po evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) dodiplomski programi (EOK 6) in podiplomski programi (EOK 5).

Fakulteta obsega šest izobraževalnih programov s področja tehnologije, zdravstva, socialnega dela, izobraževanja učiteljev, biotehnologije in poslovnega menedžmenta, ki so razporejeni v petih mestih v Zahodni Flandriji, in sicer: Brugge, Kortrijk, Ostend, Roeselare in Torhout.

VIVES šteje več kot 20.000 študentov.

Spletna stran: https://www.vives.be/nl

RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, d.o.o.

Razvojni center Srca Slovenije (RCSS) is a sub-regionalna razvojna organizacija ustanovljena s strani Občine Litija in deluje v Zasavski regiji na območju “Srca Slovenije”, kjer vodi, koordinira in povezuje razvojne projekte območja Srce Slovenije. Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije v sodelovanju s številnimi lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi partnerji uresničuje projekte, ki povečujejo kakovost življenja ljudi v regiji, predvsem se osredotoča na starejše in mlade. Ima 20 let izkušenj z razvojem podeželja na specifičnih področjih in deluje na treh glavnih stebrih: podjetništvo, turizem in okolje. Njegova prednost je tesno sodelovanje z lokalnimi deležniki iz vseh glavnih sektorjev (javnega, zasebnega in nevladnega), poznavanje njihovih potreb ter vključevanje inovativnih idej in projektov. Ena najpomembnejših vlog je vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS) – Srce Slovenije za razvoj podeželja.

Spletna stran: https://srce-slovenije.si/