Izziv

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za demenco trenutno trpi približno 10 milijonov ljudi v Evropski uniji in približno 55 milijonov po vsem svetu, do leta 2030 pa naj bi se njena razširjenost podvojila. Večje razumevanje izkušenj z demenco je ključnega pomena za soočanje z izzivom starajočega se prebivalstva, povezanim z demenco. Na splošno je oskrba oseb z demenco lahko organizirana v bolnišnicah in ambulantah ter domovih za starejše. V EU namreč 60 % oskrbe zagotavljajo neformalni oskrbovalci, ki imajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju dolgotrajne oskrbe v Evropi. Kljub visoki ceni, ki jo pogosto plačujejo za svoje zdravje in ekonomski položaj, ostajajo v slepi ulici. Biti negovalec lahko vključuje precejšnje fizične, psihološke, ekonomske in druge izzive. Takšni izzivi in stresi lahko resno vplivajo na zdravje in dobro počutje oskrbovalcev.

Projekt

Cilj projekta SupportCare je opolnomočiti in podpreti neformalne oskrbovalce oseb z demenco, ponuditi orodja in znanje za preprečevanje negativnih vplivov na zdravje, skrbeti za njihovo dobro počutje ter odpraviti stigmo v zvezi z demenco.

Naši cilji

Nuditi podporo neformalnim oskrbovalcem ter jim zagotoviti orodja za samopomoč pri skrbi zase, medtem ko skrbijo za osebe z demenco.

Izboljšati kakovost oskrbe, ki jo nudijo svojim bližnjim, tako da jim zagotovimo učinkovite in prijetne aktivnosti za urjenje možganov.

Izboljšati ozaveščenost in odpraviti stigmatizacijo demence.

Kako bomo dosegli cilje?

Da bi dosegli svoje cilje, bomo pri usposabljanju in izpopolnjevanju neformalnih oskrbovalcev uporabili simulacijsko izobraževanje in elemente virtualne resničnosti.

Kdo bo vključen v projekt?

Neformalni oskrbovalci oseb z demenco

Zdravstveni delavci

Združenja negovalcev in bolnikov

Splošna javnost