Evropski dan družinskih oskrbovalcev (6. oktober)

Evropski dan družinskih oskrbovalcev

Skrb za bližnje je plemenita in ključna vloga, ki jo vsakodnevno opravlja na milijone posameznikov. Vendar pa se ta dolžnost pogosto sooča z izzivi, ki lahko vplivajo ne le na dobro počutje oskrbovalcev, temveč tudi na njihovo sposobnost ohranjanja zadovoljivega ravnovesja med delom in obveznostmi oskrbe. Doseganje tega ravnovesja je pomembno iz več razlogov:

  1. Dobro počutje na fizičnem in čustvenem področju: Oskrbovalci obveznostim oskrbe posvečajo veliko čustvenih in fizičnih naporov. Zagotavljanje ravnovesja med delom in oskrbo je bistvenega pomena, da oskrbovalci namenijo čas za samopomoč, sprostitev in lastno dobro počutje ter s tem preprečijo izgorelost.
  2. Finančna stabilnost: Mnogi oskrbovalci se spopadajo z zahtevno odločitvijo, da skrajšajo delovni čas ali celo zapustijo službo, da bi lahko opravljali svoje dolžnosti oskrbovalca. Ohranjanje harmonične sinergije med delom in oskrbo je ključnega pomena za ohranjanje finančne stabilnosti in zagotavljanje njihove prihodnosti.
  3. Kakovost oskrbe: Neustrezno razmerje med delom in oskrbo lahko povzroči stres za oskrbovalce, kar posledično vpliva na kakovost oskrbe, ki jo zagotavljajo svojim bližnjim. Prizadevanje za ravnovesje oskrbovalcem omogoča, da svojim bližnjim namenijo pozornost in nego, ki si ju resnično zaslužijo.
  4. Poklicno napredovanje: Oskrbovalci pogosto gojijo poklicne želje in si želijo izpopolnjevati svoje sposobnosti. Usklajevanje dela in oskrbe jim omogoča, da nadaljujejo svojo poklicno pot, ne da bi pri tem žrtvovali obveznosti oskrbe.
  5. Socialna povezanost: Zaradi neenakomernega razmerja med delom in življenjem ter oskrbo bližnjega lahko pride do socialne izolacije. Z doseganjem ravnovesja se lahko oskrbovalci udeležujejo družabnih dejavnosti, vzdržujejo odnose in preprečujejo občutke osamljenosti.

Zakaj projekt SupportCare?

Cilj projekta SupportCare je opolnomočiti in podpreti neformalne oskrbovalce oseb z demenco, ponuditi orodja in znanje za preprečevanje negativnih vplivov na zdravje in dobro počutje neformalnih oskrbovalcev ter odpraviti stigmo v zvezi z demenco.

Spletna stran projekta

Razvila se je spletna stran projekta, ki je na voljo v vseh partnerskih jezikih, z informacijami o projektu, novostmi o naslednjih korakih in dostopom do rezultatov projekta.

Več informacij o projektu SupportCARE: supportcare-project.eu