Virtual Reality (VR) training voor mantelzorgers van mensen met dementie

3-daagse VR training

Er werd een VR-training ontwikkeld voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie, met als doel om hen meer vertrouwen te geven in hun eigen vaardigheden. Deze training werd gepresenteerd aan het SupportCare consortium door de Belgische partner VIVES tijdens een bijeenkomst in Roeselare, België, op 10-12 oktober 2023.

De driedaagse training heeft tot doel de trainers te leren hoe ze de apparatuur moeten gebruiken, om zelf de training te ervaren en om hun nationale pilotcursussen met de verzorgers te plannen. De training heeft als doel om de angst en stress van de mantelzorger te verminderen, terwijl het helpt om betere sociale relaties met de zorgontvanger te creëren. Het is gebaseerd op virtueel leren (e-learning en een 360°-video), simulatietechnieken en een meeslepende ervaring gecombineerd met interactieve reflectie.

In deze trainingen, waarbij mantelzorgers via Virtual Reality (VR) technologie zelf de beperkingen en gedragsveranderingen die verband houden met dementie kunnen ervaren, is het doel niet alleen om kennis over te dragen, maar ook om mantelzorgers in staat te stellen een beter begrip te ontwikkelen van het gedrag en de beperkingen van hun geliefden. Dit zal een positief effect hebben op de mantelzorger, die door de verworven kennis meer empowered en zelfverzekerd zal worden, maar ook beter zal omgaan met de mensen waarvoor ze zorgen, omdat ze hun verwachtingen ten aanzien van de capaciteiten van hun geliefden hebben aangepast.

Bovendien leidt een beter begrip van het gedrag van iemand met dementie tot meer empathie voor hun situatie, wat gevoelens van stress bij familieleden kan verminderen, terwijl het zelfs de achteruitgang in cognitieve functies van de persoon met dementie kan vertragen.

Feedback van de deelnemers:

  • “We kwamen als groep samen en werkten uitstekend samen! We hebben geleerd hoe we de apparatuur moeten gebruiken en hoe we de training kunnen implementeren terwijl we respect tonen voor de begunstigden.”
  • “De cursus was uitstekend georganiseerd en presenteerde nieuwe tools (VR) op een duidelijke en uitgebreide manier.”
  • “Zeer interactief en iets nieuws voor mij, ook het onderwerp is zeer relevant.” ü
  • “Het werken in een relatief kleine groep vergrootte de ruimte voor individuele ondersteuning, het stellen van vragen, enzovoort. Het hielp ook bij het opbouwen van een sterke band tussen alle deelnemers, wat een vertrouwde omgeving creëerde. Dit was cruciaal, vooral om een realistisch reflectiescenario te simuleren.”

Projectomschrijving en Website

Er is een projectwebsite ontwikkeld en beschikbaar in elke partner taal, met informatie over het project, updates over de volgende stappen, en toegang tot de resultaten van het project.

SupportCare is een door de EU gefinancierd project dat tot doel heeft om mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen en kracht te geven, tools en kennis te bieden om negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van mantelzorgers te voorkomen, en het stigma rond dementie te doorbreken.

Lees meer over ons project op: supportcare-project.eu