SupportCare lanceert het zelfzorgwerkboek om mantelzorgers te empoweren

SupportCare, een Europees initiatief gericht op het aanpakken van de uitdagingen waarmee mantelzorgers worden geconfronteerd, heeft zijn eerste hulpmiddel vrijgegeven: het Zelfzorgplan-werkboek. Dit werkboek is een essentieel hulpmiddel dat is ontworpen om zorgverleners te ondersteunen in hun reis naar een beter mentaal en fysiek welzijn.

Waarom SupportCare?

Volgens de WHO treft dementie momenteel ongeveer 10 miljoen mensen in de Europese Unie en ongeveer 55 miljoen mensen wereldwijd. Het is alarmerend dat deze aantallen tegen 2030 naar verwachting zullen verdubbelen. Het vergroten van het inzicht in de ervaring van dementie is van cruciaal belang om de dementie-uitdaging van een vergrijzende bevolking het hoofd te kunnen bieden. Over het algemeen kan de zorg voor mensen met dementie worden georganiseerd in intramurale en poliklinische zorgstructuren. In de EU wordt echter 60% van de zorg verleend door mantelzorgers, die een centrale rol spelen in het aanbod van langdurige zorg in Europa. Maar ondanks de hoge prijs die ze vaak betalen voor hun eigen gezondheid en economische status, blijven ze in de blinde vlek zitten. Mantelzorger zijn kan aanzienlijke fysieke, psychologische, economische en huishoudelijke uitdagingen met zich meebrengen. Dergelijke uitdagingen en spanningen kunnen ernstige gevolgen hebben voor verschillende aspecten van de gezondheid en het welzijn van mantelzorgers.

Werkboek

Het eerste resultaat dat binnen het SupportCare-project is ontwikkeld, is een Zelfzorgplan-werkboek – een innovatief ‘Zelfzorgwerkboek’ over het belang van zelfzorg. Dit werkboek voorziet mantelzorgers van praktische hulpmiddelen, tips en praktijkvoorbeelden om hen te begeleiden bij het opstellen van hun persoonlijke zelfzorgplannen. Het uiteindelijke doel is om hun mentale en fysieke gezondheid te verbeteren en hen de veerkracht te bieden die ze nodig hebben om hun waardevolle zorgtraject voort te zetten. Dit open online werkboek heeft een stapsgewijze aanpak binnen het raamwerk van 6 onderwerpen: 1) wat is zelfzorg en waarom is het belangrijk, 2) zorgen voor fysieke zelfzorg, 3) zorgen voor psychische en emotionele ( ook spiritueel) zelfzorg, 4) zorgen voor sociale zelfzorg, 5) tijd nemen voor vrije tijd, 6) een eigen zelfzorgplan opstellen. Om de toegankelijkheid te garanderen, zal het werkboek beschikbaar zijn in zes talen: Engels, Italiaans, Grieks, Belgisch, Sloveens en Duits.

Het werkboek is zorgvuldig ontworpen in samenwerking met SupportCARE-partners om informele zorgverleners te ondersteunen op hun reis naar een betere mentale en fysieke gezondheid door het beoefenen van zelfzorg.

Om toegang te krijgen tot en te profiteren van het Zelfzorgplan-werkboek, kunt u HIER terecht.

Volgende stappen

De partners zullen toewerken naar de volgende stappen van het project:

  • Er is een training ontwikkeld voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie, met als doel de mantelzorgers meer vertrouwen te geven in hun eigen kunnen. De training heeft ook tot doel de angst en stress van mantelzorgers te verminderen en hen te helpen betere sociale relaties met hun geliefden op te bouwen. De training is gebaseerd op virtueel leren (bijvoorbeeld e-learning), simulatietechnieken, meeslepende ervaring gecombineerd met een interactieve reflectie op de ervaring.
  • Vijf “Zelfzorgdagen” georganiseerd in Griekenland, Duitsland, Italië, België en Slovenië om zelfzorg te promoten, het werkboek te presenteren, de onderwerpen zelfzorg aan te pakken en feedback te verzamelen.
  • Een bewustmakingscampagne, gericht op het verminderen van het stigma jegens mensen met dementie en hun mantelzorgers, op basis van positief contact met deze groep mensen.

Project Website

Er is een projectwebsite ontwikkeld die beschikbaar is in elke partnertaal, met informatie over het project, updates over de volgende stappen en toegang tot de resultaten van het project.

Lees meer over ons project op: supportcare-project.eu