BEHOERDE FUER ARBEIT, GESUNDHEIT, SOZIALES, FAMILIE UND INTEGRATION HAMBURG

De Vrije en Hanzestad Hamburg is, met 1,8 miljoen inwoners, de op één na grootste stad in Duitsland en negende in termen van economische kracht onder de Duitse deelstaten. Als lid van EUROCITIES deelt Hamburg zijn ervaringen met andere Europese steden en regio’s en neemt actief deel aan verschillende forums en workshops.

Het ministerie van sociale zaken van de Vrije en Hanzestad Hamburg is verantwoordelijk voor gezondheids- en sociale aangelegenheden in de regio. Als ministerie houdt het zich niet alleen bezig met de planning, financiering en controle, maar bereidt het ook wetsvoorstellen voor die aan het parlement van Hamburg worden voorgelegd.

Website: Sozialbehörde – Hamburger Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration – hamburg.de

KMOP – SOCIAL ACTION AND INNOVATION CENTRE

KMOP – Sociaal Actie- en Innovatiecentrum (Griekenland), gevestigd in Athene, is een van de oudste Griekse niet- gouvernementele organisaties, met meer dan 40 jaar ervaring in het verlenen van diensten aan kansarme groepen. De belangrijkste expertisegebieden van KMOP omvatten maatschappelijk welzijn en gezondheid, werkgelegenheid en de bescherming van de mensenrechten, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van knowhow op het gebied van sociaal beleid. Naast het rechtstreeks verlenen van diensten via gedecentraliseerde gemeenschapsfaciliteiten, is KMOP ook actief betrokken bij zowel nationale als EU – internationale projecten die sociale kwesties aanpakken, met name gericht op laaggeschoolde jongeren en langdurig werklozen, slachtoffers van geweld en mensenhandel, gehandicapten, ouderen, migranten en minderheden.

Website: https://www.kmop.org

ANZIANI E NON SOLO

Anziani e Non Solo is een non- profit organisatie die sinds 2004 werkzaam is op het gebied van sociale innovatie, met een specifieke focus op projectbeheer en de realisatie van diensten en producten op het gebied van welzijn en sociale inclusie. De activiteiten  van Anziani e Non Solo bestrijken verschillende sociale domeinen, zoals:

1) Ondersteuning op het gebied van werkgelegenheid en sociale inclusie van kansarme groepen.

2) Preventie van misbruik en discriminatie en bevordering van gelijke kansen.

3) Ondersteuning en empowerment van kansarme jongeren: vaardighedenontwikkeling, sociale inclusie en de overgang van school naar werk.

4) Training en ondersteuning voor familieleden die zorg verlenen, informele en formele volwassen en jonge verzorgers.

5) Actief ouder worden, intergenerationele activiteiten en ondersteuning van kwetsbare en afhankelijke ouderen.

VIVES

VIVES is een door de staat erkende en door de staat gefinancierde hoger onderwijsinstelling in West-Vlaanderen. De naam verwijst naar de Spaans-Brugse humanist Juan Luis Vives. De hogeschool is de grootste in West-Vlaanderen. Onze kerntaak is het verzorgen van hoger onderwijs voor studenten op bachelor niveau, volgens het Europees Kwalificatiekader (EQF), namelijk bacheloropleidingen (EQF 6) en graduaatsopleidingen (EQF 5).

De hogeschool omvat zes onderwijsprogramma’s op het gebied van Technologie, Gezondheid, Sociaal Werk, Lerarenopleiding, Biotechnologie en Bedrijfsmanagement, verspreid over vijf steden in West-Vlaanderen, namelijk Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout.

VIVES telt meer dan 20 000 studenten.

Website: https://www.vives.be/nl

DEVELOPMENT CENTRE OF THE HEART OF SLOVENIA

Het ontwikkelingscentrum van het Hart van Slovenië (DCHS) is een sub regionaal ontwikkelingsagentschap opgericht door de gemeente Litija en actief in de Centrale Sava- Regio in “Het Hart van Slovenië”. Het heeft leiding gegeven aan, gecoördineerd en verbinding gelegd tussen ontwikkelingsprojecten om de kwaliteit van leven in de regio te verbeteren, met name voor jongeren en ouderen. DCHS heeft 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van landelijke gebieden in specifieke vakgebieden en werkt aan drie belangrijke pijlers: ondernemerschap, toerisme en milieu. Het voordeel is de nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden uit alle belangrijke sectoren (publiek, privé en NGO), kennis van hun behoeften en de integratie van innovatieve ideeën en projecten. Een van de belangrijkste rollen is het beheren van de Lokale Actiegroep (LAG) – The Heart of Slovenia for Rural Development.

Website: www.razvoj.si