De uitdaging

Volgens de WHO heeft dementie momenteel invloed op ongeveer 10 miljoen mensen in de Europese Unie en ongeveer 55 miljoen wereldwijd, terwijl de prevalentie hiervan naar verwachting zal verdubbelen tegen 2030. Een groter begrip van de ervaring van dementie is essentieel om de uitdaging van dementie in een vergrijzende populatie aan te gaan. Over het algemeen kan de zorg voor mensen met dementie worden georganiseerd in ziekenhuis- en poliklinische zorgstructuren. In de EU wordt echter 60% van de zorg verleend door mantelzorgers, die een centrale rol spelen in de lange termijn zorgvoorziening in Europa. Toch blijven zij, ondanks de zware prijs die ze vaak betalen voor hun eigen gezondheid en economische status, onzichtbaar. Mantelzorger zijn kan aanzienlijke fysieke, psychologische, economische en huishoudelijke uitdagingen met zich meebrengen. Dergelijke uitdagingen en stressfactoren kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de mantelzorgers.  

Het project

SupportCare heeft als doel om mantelzorgers van mensen met dementie te versterken en te ondersteunen, tools en kennis te bieden om negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van mantelzorgers te voorkomen, en het stigma rond dementie te doorbreken.

Onze doelen

Ondersteunen van mantelzorgers en hen voorzien van veerkracht en tools om voor zichtzelf te zorgen terwijl zij zorg verlenen aan mensen met dementie.

Kwaliteit van de zorg verbeteren die ze aan hun dierbaren geven, door hen effectieve en plezierige hersentrainingsspellen aan te bieden.

Het bewustzijn verhogen en het stigma rond dementie doorbreken.

Hoe zullen we onze doelen bereiken?

Om onze doelen te bereiken, zullen we simulatie- gebaseerd onderwijs en 360° video in Virtual Reality inzetten om mantelzorgers op te leiden en bij te scholen.

Wie zal er betrokken zijn bij het project?

Mantelzorger voor mensen met dementie

Gezondheidsprofessionals

Verenigingen van mantelzorgers en patiënten

Algemeen publiek