Ondersteuning van mantelzorgers voor een betere toekomst van mensen met dementie

SupportCare is een door de EU gefinancierd project dat tot doel heeft mantelzorgers van mensen met dementie te versterken en ondersteunen. Het biedt tools en kennis om negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van mantelzorgers te voorkomen en doorbreekt het stigma rond dementie.

Het project heeft als doel:

Ondersteunen van mantelzorgers en hen voorzien van veerkracht en zelfzorgtools om voor zichzelf te zorgen terwijl ze zorg verlenen aan mensen met dementie.

Kwaliteit van de zorg verbeteren die ze aan hun dierbaren geven, door hen effectieve en plezierige hersentrainingsspellen aan te bieden.

Verhoog het bewustzijn en doorbreek het stigma rond dementie