Europese Dag voor Mantelzorgers (6 October)

Europese Dag voor Mantelzorgers

Het zorgen voor geliefden is een nobele en cruciale rol die miljoenen mensen dagelijks op zich nemen. Deze taak brengt echter vaak uitdagingen met zich mee die niet alleen van invloed kunnen zijn op het welzijn van mantelzorgers, maar ook op hun vermogen om een bevredigend evenwicht te vinden tussen werk en zorgtaken. Het bereiken van dit evenwicht is om verschillende redenen belangrijk:

  1. Emotioneel en Fysiek Welzijn: Mantelzorgers besteden aanzienlijke emotionele en fysieke inspanning aan hun zorgtaken. Een balans vinden tussen werk en zorg is essentieel om ervoor te zorgen dat mantelzorgers tijd besteden aan zelfzorg, ontspanning en hun eigen welzijn, om zo overbelasting te voorkomen.
  2. Financiële Stabiliteit: Veel mantelzorgers worstelen met de lastige keuze om hun werkuren te verminderen of zelfs hun baan op te geven om aan hun zorgverplichtingen te voldoen. Het behouden van een harmonieuze samenwerking tussen werk en zorg is cruciaal om financiële stabiliteit te behouden en hun toekomst veilig te stellen.
  3. Kwaliteit van Zorg: Een onbalans tussen werk en zorg kan leiden tot stress voor mantelzorgers, wat uiteindelijk de kwaliteit van de zorg die ze aan hun geliefden bieden, kan beïnvloeden. Streven naar evenwicht stelt mantelzorgers in staat de aandacht en zorg te geven die hun geliefden echt verdienen.
  4. Professionele Ontwikkeling: Mantelzorgers koesteren vaak professionele ambities en een verlangen om hun vaardigheden te ontwikkelen. Het balanceren van werk en zorg stelt hen in staat hun professionele reis voort te zetten zonder hun zorgverplichtingen op te offeren.
  5. Sociale Connectie: Een onevenwichtige werk-privé-zorgsituatie kan leiden tot sociale isolatie. Door evenwicht te bereiken, kunnen mantelzorgers deelnemen aan sociale activiteiten, relaties onderhouden en gevoelens van eenzaamheid voorkomen.

Waarom SupportCare?

SupportCare heeft als doel mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen en te versterken, tools en kennis te bieden om negatieve impact op de gezondheid en het welzijn van mantelzorgers te voorkomen, en het stigma rond dementie te doorbreken.

Project Website

Er is een projectwebsite ontwikkeld en beschikbaar in elke partner taal, met informatie over het project, updates over de volgende stappen en toegang tot de resultaten van het project.

Meer informatie over ons project op: https://www.supportcare-project.eu/