Το SupportCare εγκαινιάζει το Βιβλίο εργασίας Αυτοφροντίδας για να ενδυναμώσει τους άτυπους φροντιστές

Το SupportCare, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι άτυποι φροντιστές, κυκλοφόρησε τον πρώτο υλικό του – το Βιβλίο Εργασίας του Σχεδίου Αυτοφροντίδας. Αυτό το βιβλίο εργασίας είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τους φροντιστές στο ταξίδι τους προς την ενίσχυση της ψυχικής και σωματικής τους ευεξίας.

Γιατί SupportCare;

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η άνοια πλήττει σήμερα περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 55 εκατομμύρια παγκοσμίως. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι αριθμοί αυτοί προβλέπεται να διπλασιαστούν έως το 2030. Η βαθύτερη κατανόηση της εμπειρίας της άνοιας είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πρόκλησής της από τον ηλικιωμένο πληθυσμό. Γενικά, η περίθαλψη των ατόμων με άνοια μπορεί να γίνεται σε δομές ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Ωστόσο, στην ΕΕ, το 60% της φροντίδας παρέχεται από άτυπους φροντιστές, οι οποίοι κατέχουν βασικό ρόλο στην παροχή μακροχρόνιας φροντίδας στην Ευρώπη. Ωστόσο, παρά το βαρύ τίμημα που συχνά πληρώνουν στην υγεία και την οικονομική τους κατάσταση, παραμένουν στο περιθώριο. Το να είσαι φροντιστής μπορεί να συνεπάγεται σημαντικές σωματικές, ψυχολογικές, οικονομικές και οικιακές προκλήσεις. Τέτοιες προκλήσεις και πιέσεις μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά πτυχές της υγείας τους και της ευεξίας τους.

Βιβλίο εργασίας

Το πρώτο αποτέλεσμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου SupportCare είναι  ένα βιβλίο εργασίας σχεδίου αυτοφροντίδας – ένα καινοτόμο «βιβλίο εργασίας αυτοφροντίδας» σχετικά με τη σημασία της αυτοφροντίδας. Αυτό το βιβλίο εργασίας εξοπλίζει τους φροντιστές με πρακτικά εργαλεία, συμβουλές και παραδείγματα από την πραγματική ζωή για να τους καθοδηγήσει στη δημιουργία εξατομικευμένων σχεδίων αυτοφροντίδας. Ο απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί η ψυχική και σωματική τους υγεία, παρέχοντάς τους την ανθεκτικότητα που χρειάζονται για να συνεχίσουν το ανεκτίμητο ταξίδι φροντίδας τους. Αυτό το ανοιχτό διαδικτυακό βιβλίο εργασίας έχει μια βήμα προς βήμα προσέγγιση στο πλαίσιο 6 θεμάτων: 1) τι είναι η αυτοφροντίδα και γιατί είναι σημαντική, 2) φροντίδα της σωματικής αυτοφροντίδας, 3) φροντίδα ψυχολογικής και συναισθηματικής (επίσης πνευματικής) αυτοφροντίδας, 4) φροντίδα κοινωνικής αυτοφροντίδας, 5) αφιέρωση χρόνου για αναψυχή, 6) δημιουργία μοναδικού σχεδίου αυτοφροντίδας. Για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα, το βιβλίο εργασίας θα είναι διαθέσιμο σε έξι γλώσσες: αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά, βελγικά, σλοβενικά και γερμανικά.

Το βιβλίο εργασίας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά με τους εταίρους του SupportCARE για να υποστηρίξει τους άτυπους φροντιστές στο ταξίδι τους προς τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας μέσω της πρακτικής της αυτοφροντίδας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να επωφεληθείτε από το Βιβλίο Αυτοφροντίδας, επισκεφθείτε ΕΔΩ.

Επόμενα βήματα

Οι εταίροι θα εργαστούν για τα επόμενα βήματα του έργου:

  • Αναπτύχθηκε μια εκπαίδευση για άτυπους φροντιστές που φροντίζουν άτομα με άνοια, με στόχο να γίνουν οι ίδιοι πιο σίγουροι για τις ικανότητές τους. Η εκπαίδευση στοχεύει επίσης στη μείωση του άγχους και του στρες των φροντιστών και στη δημιουργία καλύτερων κοινωνικών σχέσεων με τους ασθενείς τους. Η εκπαίδευση βασίζεται στην εικονική μάθηση (π.χ. ηλεκτρονική μάθηση), τεχνικές προσομοίωσης, βιωματική εμπειρία σε συνδυασμό με έναν διαδραστικό αναστοχασμό σχετικά με την εμπειρία.
  • Πέντε «Ημέρες αυτοφροντίδας» διοργανώθηκαν στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο και τη Σλοβενία για την προώθηση της αυτοφροντίδας, την παρουσίαση του βιβλίου εργασίας, την αντιμετώπιση των θεμάτων της αυτοφροντίδας και τη συλλογή σχολίων.
  • Μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, με στόχο τη μείωση του στίγματος προς τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με βάση τη θετική επαφή μεταξύ των ομάδων μαζί τους.

Ιστοσελίδα έργου

H ιστοσελίδα του έργου δημιουργήθηκε και είναι διαθέσιμη στην κάθε γλώσσα εταίρου, με πληροφορίες σχετικά με το έργο, ενημερώσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα και πρόσβαση στα παραδοτέα του έργου.

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας στην ιστοσελίδα: supportcare-project.eu