Η πρόκληση

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η άνοια επηρεάζει σήμερα περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 55 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ ο επιπολασμός της αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030. Η αύξηση της κατανόησης γύρω από την εμπειρία της άνοιας είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της νόσου. Γενικά, η φροντίδα των ατόμων με άνοια μπορεί να οργανωθεί σε δομές ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής φροντίδας. Ωστόσο, στην Ε.Ε., το 60% της φροντίδας παρέχεται από άτυπους φροντιστές, οι οποίοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παροχή μακροχρόνιας φροντίδας στην Ευρώπη. Παρά, όμως, το βαρύ τίμημα που αυτοί οι άνθρωποι συχνά πληρώνουν στην υγεία και την οικονομική τους κατάσταση, παραμένουν αφανείς. Η ιδιότητα του φροντιστή μπορεί να συνεπάγεται σωματικές, ψυχολογικές, οικονομικές και οικιακές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές και το άγχος μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία και ευημερία των φροντιστών.

Το έργο

Στόχος του SupportCare είναι να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τους άτυπους φροντιστές των ατόμων με άνοια, να προσφέρει εργαλεία και γνώσεις για την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και την ευημερία των άτυπων φροντιστών και να σπάσει το στίγμα γύρω από την άνοια.

Οι στόχοι μας

Υποστήριξη των άτυπων φροντιστών, ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και παροχή εργαλείων για να φροντίζουν τον εαυτό τους ενώ παρέχουν φροντίδα σε άτομα με άνοια.

Αναβάθμιση της ποιότητας της φροντίδας που προσφέρουν στους αγαπημένους τους, παρέχοντάς τους αποτελεσματικά και ευχάριστα παιχνίδια μνήμης και εξάσκησης.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης και άρση του στίγματος γύρω από την άνοια.

Πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας;

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, θα αναπτύξουμε και θα προωθήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στην προσομοίωση και την Εικονική Πραγματικότητα, τα οποία θα μπορούν να ενσωματωθούν στην επιμόρφωση των άτυπων φροντιστών.

Ποιοι θα εμπλακούν στο έργο;

Άτυποι Φροντιστές Ατόμων με Άνοια

Επαγγελματίες Υγείας

Φροντιστές και Σύλλογοι Ασθενών

Γενικός Πληθυσμός