BEHOERDE FUER ARBEIT, GESUNDHEIT, SOZIALES, FAMILIE UND INTEGRATION HAMBURG

Η Ελεύθερη και Χανσεατική Πόλη του Αμβούργου είναι με 1,8 εκατομμύρια κατοίκους η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας και το ένατο μεγαλύτερο ομόσπονδο κρατίδιο της Γερμανίας από άποψη οικονομικής δύναμης.  Ως μέλος του EUROCITIES, το Αμβούργο μοιράζεται την εμπειρία του με ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες και εργάζεται ενεργά σε διάφορα φόρουμ και εργαστήρια.

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Ελεύθερης και Χανσεατικής Πόλης του Αμβούργου είναι υπεύθυνο για θέματα που σχετίζονται με την υγεία και τις κοινωνικές υποθέσεις στην περιοχή.  Ως Υπουργείο δεν είναι μόνο υπεύθυνο για τον προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο, αλλά προετοιμάζει και νομοθετικές πράξεις που πηγαίνουν στο κοινοβούλιο του Αμβούργου.

Ιστοσελίδα: Sozialbehörde – Hamburger Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration – hamburg.de

ΚΜΟΠ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, έχοντας 45 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και στην υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1977 στην Αθήνα. Σήμερα, έχει επεκτείνει την παρουσία του σε 5 χώρες, ενώ λειτουργεί μόνιμα γραφεία στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τις Βρυξέλλες, τα Σκόπια και τα Τίρανα. Αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία του στο πεδίο, το ΚΜΟΠ μελετά, αναλύει, προτείνει λύσεις και παρεμβαίνει για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων με όρους δικαιοσύνης, καινοτομίας, βιωσιμότητας και ισόρροπης ανάπτυξης. Στηρίζει έμπρακτα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσα από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Τα τελευταία 20 χρόνια, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει περισσότερες από 400 κοινωνικές πρωτοβουλίες από τις οποίες έχουν επωφεληθεί πάνω από 85.000 άτομα. 

Ιστοσελίδα: www.kmop.gr

ANZIANI E NON SOLO

Η Anziani e Non Solo είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται από το 2004 στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση έργων και την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα της πρόνοιας και της κοινωνικής ένταξης. Οι δραστηριότητες της Anziani e Non Solo αφορούν διάφορους κοινωνικούς τομείς, όπως:

1) Υποστήριξη σε θέματα όπως η απασχολησιμότητα και η κοινωνική ένταξη μειονεκτουσών ομάδων

2) Πρόληψη της κατάχρησης και των διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

3) Υποστήριξη και ενδυνάμωση των μειονεκτούντων νέων: ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνική ένταξη και μετάβαση από το σχολείο στην εργασία

4) Κατάρτιση και υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών, άτυπων και επίσημων/ενήλικων και νέων φροντιστών

5) Ενεργός γήρανση, διαγενεακές δραστηριότητες και υποστήριξη των αδύναμων και εξαρτημένων ηλικιωμένων

Ιστοσελίδα: https://www.anzianienonsolo.it/online/

VIVES

Το VIVES είναι ένα αναγνωρισμένο και χρηματοδοτούμενο από το κράτος ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Φλάνδρα. Το όνομά του παραπέμπει στον ισπανο-βρετανό ουμανιστή Juan Luis Vives. Το πανεπιστημιακό κολλέγιο είναι το μεγαλύτερο στη Δυτική Φλάνδρα. Η βασική του δραστηριότητα είναι η εξασφάλιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους φοιτητές σε επίπεδο bachelor. Επίπεδο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) Προγράμματα Bachelor (EQF 6) και μεταπτυχιακά (EQF 5).

Το πανεπιστημιακό κολλέγιο περιλαμβάνει έξι εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της τεχνολογίας, της υγείας, της κοινωνικής εργασίας, της κατάρτισης εκπαιδευτικών, της βιοτεχνολογίας και της διοίκησης επιχειρήσεων, τα οποία κατανέμονται σε πέντε πόλεις της Δυτικής Φλάνδρας, και συγκεκριμένα: Μπριζ, Κορτράικ, Οστάνδη, Ροσελάρε και Τόρχουτ.

Το VIVES αριθμεί περισσότερους από 20.000 φοιτητές.

Ιστοσελίδα: https://www.vives.be/nl

DEVELOPMENT CENTRE OF THE HEART OF SLOVENIA

Το Development Centre of the Heart of Slovenia (DCHS) είναι ένας υποπεριφερειακός αναπτυξιακός οργανισμός, που ιδρύθηκε από τον Δήμο Litija και δραστηριοποιείται στην περιοχή Central Sava στην «Καρδιά της Σλοβενίας». Ηγείται, συντονίζει και συνδέει αναπτυξιακά έργα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, ιδίως για τους νέους και τους ηλικιωμένους. To DCHS έχει 20ετή εμπειρία στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών στους συγκεκριμένους τομείς και εργάζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: επιχειρηματικότητα, τουρισμός και περιβάλλον. Το πλεονέκτημά του είναι η στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς από όλους τους κύριους τομείς (δημόσιο, ιδιωτικό και ΜΚΟ), η γνώση των αναγκών τους και η ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών και έργων. Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους είναι η διαχείριση της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) – Η καρδιά της Σλοβενίας για την αγροτική ανάπτυξη.

Ιστοσελίδα: https://srce-slovenije.si/en/