Εκπαίδευση Εικονικής Πραγματικότητας (VR) για άτυπους φροντιστές ασθενών με άνοια

3ήμερη εκπαίδευση με εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας

Με στόχο να γίνουν οι φροντιστές πιο σίγουροι για τις ικανότητές τους, αναπτύχθηκε μια εκπαίδευση εικονικής πραγματικότητας για άτυπους φροντιστές που φροντίζουν ασθενείς με άνοια, η οποία παρουσιάστηκε στην κοινοπραξία SupportCare από τον Βέλγο εταίρο VIVES σε μια συνάντηση στο Roeselare του Βελγίου στις 10-12 Οκτωβρίου 2023.

Η τριήμερη εκπαίδευση έχει ως στόχο να διδάξει στους εκπαιδευτές πώς να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, να βιώσουν οι ίδιοι την εκπαίδευση και να σχεδιάσουν τα εθνικά πιλοτικά τους μαθήματα με τους φροντιστές. Η εκπαίδευση στοχεύει στη μείωση του άγχους και του στρες του φροντιστή, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία καλύτερων κοινωνικών σχέσεων με τον λήπτη της φροντίδας. Βασίζεται στην εικονική μάθηση (μια ηλεκτρονική μάθηση και ένα βίντεο VR), σε τεχνικές προσομοίωσης και σε μια καθηλωτική εμπειρία σε συνδυασμό με έναν διαδραστικό προβληματισμό. Σε αυτές τις εκπαιδεύσεις, κατά τις οποίες οι φροντιστές μπορούν να βιώσουν οι ίδιοι τους περιορισμούς και τις αλλαγές συμπεριφοράς που συνδέονται με την άνοια μέσω της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας (VR), ο στόχος δεν είναι μόνο η μεταφορά γνώσεων αλλά και η παροχή στους φροντιστές της δυνατότητας να αναπτύξουν μεγαλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και των περιορισμών των αγαπημένων τους προσώπων.

Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στον άτυπο φροντιστή, ο οποίος θα αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη και αυτοπεποίθηση λόγω της γνώσης που θα αποκτήσει, αλλά και θα αντιμετωπίσει καλύτερα τους ασθενείς που φροντίζει, καθώς θα έχει προσαρμόσει τις προσδοκίες του για τις ικανότητες των αγαπημένων του προσώπων. Επιπλέον, η καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς ενός ατόμου με άνοια οδηγεί σε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για την κατάστασή του, γεγονός που μπορεί να μειώσει τα συναισθήματα άγχους των οικογενειακών φροντιστών, ενώ μπορεί ακόμη και να καθυστερήσει την πτώση της γνωστικής λειτουργίας του ατόμου με άνοια.

Σχόλια από τα συμμετέχοντα άτομα:

  • “Συναντηθήκαμε ως ομάδα και συνεργαστήκαμε άψογα! Μάθαμε πώς να χρησιμοποιούμε τον εξοπλισμό και πώς να εφαρμόζουμε την εκπαίδευση με σεβασμό στους δικαιούχους”.
  • “Το μάθημα ήταν άριστα οργανωμένο, παρουσιάζοντας τα νέα εργαλεία (VR) με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο”.
  • “Πολύ διαδραστικό και κάτι νέο για μένα, επίσης το θέμα είναι πολύ σχετικό”.
  • “Η εργασία σε μια σχετικά μικρή ομάδα αύξησε τα περιθώρια για ατομική υποστήριξη, υποβολή ερωτήσεων κ.λπ. Βοήθησε επίσης στη δημιουργία μιας ισχυρής σύνδεσης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, η οποία δημιούργησε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Αυτό ήταν ζωτικής σημασίας, ιδίως για την προσομοίωση ενός ρεαλιστικού σεναρίου προβληματισμού.”

Περιγραφή του έργου και ιστοσελίδα

Αναπτύχθηκε δικτυακός τόπος του έργου, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, με πληροφορίες σχετικά με το έργο, ενημερώσεις για τα επόμενα βήματα και πρόσβαση στα παραδοτέα του έργου.

Το SupportCare είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο που έχει ως στόχο να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τους άτυπους φροντιστές ατόμων με άνοια, να προσφέρει εργαλεία και γνώσεις για την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και την ευημερία των άτυπων φροντιστών και να σπάσει το στίγμα γύρω από την άνοια.

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας στο: supportcare-project.eu