Υποστήριξη των Άτυπων Φροντιστών για ένα Καλύτερο Μέλλον για τα Άτομα με Άνοια

Το SupportCare είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των άτυπων φροντιστών ατόμων με άνοια, στην παροχή εργαλείων και γνώσεων για την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και την ευημερία των άτυπων φροντιστών και στην άρση του στίγματος γύρω από την άνοια.

Το έργο επιδιώκει να:

Ενδυναμώσει τους άτυπους φροντιστές, προσφέροντάς τους εργαλεία ανθεκτικότητας και αυτοφροντίδας ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους όταν παρέχουν φροντίδα σε άτομα με άνοια.

Αναβαθμίσει την ποιότητα της φροντίδας που προσφέρουν οι φροντιστές στους αγαπημένους τους, παρέχοντάς τους αποτελεσματικά και ευχάριστα παιχνίδια μνήμης.

Αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να καταπολεμήσει το στίγμα γύρω από την άνοια.