«Βιβλίο Εργασίας για την Αυτοφροντίδα»

Ένα καινοτόμο «Βιβλίο εργασίας για την αυτοφροντίδα» σχετικά με τη σημασία της αυτοφροντίδας, με εργαλεία, συμβουλές και παραδείγματα για την άσκηση της αυτοφροντίδας. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τη διαδικασία των φροντιστών προς τη «Δημιουργία του δικού τους πλάνου αυτοφροντίδας» και τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας. Αυτό το διαδικτυακό βιβλίο εργασίας έχει μια βήμα προς βήμα προσέγγιση πάνω σε 6 θεματικές: 1) τι είναι η αυτοφροντίδα και γιατί είναι σημαντική, 2) φροντίδα της σωματικής αυτοφροντίδας, 3) φροντίδα της ψυχολογικής και συναισθηματικής (επίσης πνευματικής) αυτοφροντίδας, 4) φροντίδα της κοινωνικής αυτοφροντίδας, 5) αφιέρωση χρόνου για αναψυχή, 6) οικοδόμηση του δικού του σχεδίου αυτοφροντίδας. Θα είναι διαθέσιμο σε 6 γλώσσες (EN, IT, GR, BE, SI, DE).

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άτυπους φροντιστές

Μια κατάρτιση για τους άτυπους φροντιστές ατόμων με άνοια, με στόχο να αποκτήσουν οι ίδιοι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά τις ικανότητές τους. Η εκπαίδευση στοχεύει επίσης στη μείωση του άγχους και του στρες των φροντιστών και στη δημιουργία καλύτερων κοινωνικών σχέσεων με τους ασθενείς τους. Η κατάρτιση βασίζεται στην εικονική μάθηση (π.χ. online και virtual), σε τεχνικές προσομοίωσης και σε έναν διαδραστικό αναστοχασμό της εμπειρίας.

«Ημέρες Αυτοφροντίδας»

Πέντε «Ημέρες Αυτοφροντίδας» διοργανώνονται στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο και τη Σλοβενία για την προώθηση της αυτοφροντίδας, την παρουσίαση του βιβλίου εργασίας, την εξέταση θεμάτων αυτοφροντίδας και τη συλλογή ανατροφοδότησης.

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το στίγμα

Μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, με στόχο τη μείωση του στίγματος απέναντι στα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, η οποία βασίζεται στην επαφή και αλληλεπίδραση μαζί τους.